Information om vår behandling av dina personuppgifter.

1. Dataansvarig
Witt Hvidevarer är dataansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.
Witt Hvidevarer A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
CVR-nr.: 2098 1075
Tel.nr.: +45 7025 2323
Mail: info@wittsverige.se
Kontaktperson vid frågor angående persondata: Morten Baun

2. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
Syftet med insamlingen av personuppgifter är endast att skicka ett tillbehörsset. Dina personuppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssammanhang.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer EU’s dataskyddsförordning från 27 april 2016 artikel 6 punkt b.

3. Kategorier av personuppgifter
Vi behandlar vanliga personuppgifter om dig och dessa inkluderar:
Namn, adress och kvitto på köp av Kickscootern.

4. Mottagare eller kategorier av mottagare
Vi ger dina personuppgifter vidare till vår databehandlare Jotform Inc. Jotform Inc. har dedikerade servers i EU, närmare bestämt i Tyskland, och dina uppgifter kommer därför inte att bli överförda till tredjeland, härunder USA.

5. Var dina uppgifter kommer från
Witt Hvidevarer A/S inhämtar inte ytterligare uppgifter om dig, förutom de uppgifter som du själv skriver in i formuläret för att få ett tillbehörsset.

6. Förvaring av dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter i 5 år enligt danska bokföringslagens § 10 stk. 1.

7. Rätten att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan i punkt 1.
Rätten till tillbehörssetet bortfaller vid återkallning av samtycke, då vi därefter inte har möjlighet att skicka tillbehörssetet då vi inte har namn och adress.
Returrätten bortfaller vid återkallning av samtycke, då vi därefter inte har möjlighet att kontrollera att returrätten blev aktiverad inom tidsfristen.

8. Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.
Rätt att se information (rätt till tillgång)
Du har rätt att få insikt till de uppgifter som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare upplysningar.
Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade.
Rätt att ta bort
I speciella tillfällen har du rätt att få borttaget information om dig, innan tidpunkten för vår vanliga generella borttagning inträffar.
Rätt till begränsning av behandling
Du har vid vissa tillfällen rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till att få begränsad behandling, kan vi framöver endast behandla uppgifterna – bortsett från sparande – med ditt samtycke, eller med hänsyn till att rättskrav kan bestämmas, görs gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
Rätt till invändning
Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller laglig behandling av vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter till direkt marknadsföring.
Rätt att transmittera upplysningar (dataportabilitet)
Du har vid vissa tillfällen rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du finner på www.datainspektionen.se.

9. Klagomål till datainspektionen
Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, om du missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktinformation på www.datainspektionen.se.

KAMPANJ