Opplysning om vår behandling av dine personopplysninger.

1. Dataansvarlig
Witt Hvidevarer er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.
Witt Hvidevarer A/S
Gødstrup Søvej 11
DK – 7400 Herning
Danmark
CVR-nr.: 2098 1077
Tlf-nr.: +45 7025 2323
Mail: info@witt.no
Kontaktperson ved spørsmål angående persondata: Morten Baun

2. Formålet med og rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:
Formålet med innhenting av personopplysninger, er utelukkende å sende et tilbehørssett. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt i en markedsføringssammenheng.
Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger EU’s databeskyttelsesforordningen av 27. april 2016 artikkel 6 litra b.

3. Kategorier av personopplysninger
Vi behandler vanlige personopplysninger om deg og disse inkluderer:
Navn, adresse og kvittering for kjøp av Kickscooteren.

4. Mottagere eller kategorier av mottagere
Vi gir dine personopplysninger videre til vår databehandler Jotform Inc. Jotform Inc. Har dedikerte servere i EU, nærmere bestemt i Tyskland, og dine data vil derfor ikke bli overført til tredjeland, herunder USA.

5. Hvor dine oplysninger stammer fra
Witt Hvidevarer A/S indhenter ikke yderligere oplysninger om dig, ind de oplysninger du selv indtaster i formularen for at fremsende et tilbehørssæt

6. Oppbevaring av dine personopplysninger
Vi oppbevarer dine personopplysninger i 5 år jf. den danske Bokføringslov § 10 stk. 1.

7. Retten til å trekke tilbake samtykket
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på de kontaktopplysningene, som fremgår ovenfor, i punkt 1.
Retten til tilbehørssettet bortfaller ved tilbaketrekking av samtykke, da vi dermed ikke har mulighet til å sende tilbehørssettet da vi ikke har navn og adresse.
Returretten bortfaller ved tilbaketrekking av samtykke, da vi deretter ikke har mulighet for å kontrollerer at returretten ble aktivert innenfor tidsfristen.

8. Dine rettigheter
Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte oss.
Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.
Rett til endring (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.
Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til åt få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår vanlige, generelle sletning inntreffer.
Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med dit samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelser mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelser mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.
Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til datatilsynet
Du har rett til å sende en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

KAMPANJE